تطوان سانية الرمل

TETOUAN
مرتقب منتظر مصدر وجهة عبر ر.الرحلة وضع
مرتقب منتظر مصدر وجهة عبر ر.الرحلة وضع

اختصارات

21 أبريل 2016 - Biplan Starduster Trescal

L’Aéroport de Tétouan Saniat R'mel accueille le Biplan Starduster Trescal

L’Aéroport de Tétouan Saniat R'mel accueille le Biplan Starduster Trescal

L’Aéroport de Tétouan Saniat R'mel accueille, le jeudi 21 avril 2016, le Biplan Starduster Trescal, en provenance de Toulouse. 

C’est dans le cadre de sa participation au l’international Marrakech Air Show avec un piblan de voltige Starduster SA300, que la société Trescale, en partenariat avec l’ONDA et les organisateurs du Salon aéronautique International de Marrakech (IMAS), réalise un vol commémoratif de l’ouverture de la ligne Toulouse – Rabat – Casablanca, par pierre-Georges Latécoère, le 09 mars 1919. Ce vol qui comporte plusieurs escales, atterrira sur l’Aéroport de Casablanca - Mohammed V le vendredi 22 avril.

العودة إلى قائمة

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Sep 28 2020 15:08:25
Module start 'content'
Error: eZDataType::loadAndRegisterType Sep 28 2020 15:08:25
Datatype not found: '', searched in these directories: extension/ezbinaryfilefilter/datatypes, kernel/classes/datatypes, extension/xrowmetadata/datatypes, extension/enhancedezbinaryfile/datatypes, extension/eztags/datatypes
Error: eZMySQLiDB Sep 28 2020 15:08:25
Query error (1064): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND
                  a0.version = ezcontentobject_name.content' at line 22. Query: SELECT DISTINCT
            ezcontentobject.*,
            ezcontentobject_tree.*,
            ezcontentclass.serialized_name_list as class_serialized_name_list,
            ezcontentclass.identifier as class_identifier,
            ezcontentclass.is_container as is_container
            ,
            ezcontentobject_name.name as name,
            ezcontentobject_name.real_translation
            , a0.sort_key_int
            
          FROM
           ezcontentobject_tree
           INNER JOIN ezcontentobject ON (ezcontentobject_tree.contentobject_id = ezcontentobject.id)
           INNER JOIN ezcontentclass ON (ezcontentclass.version = 0 AND ezcontentclass.id = ezcontentobject.contentclass_id)
           INNER JOIN ezcontentobject_name ON (
             ezcontentobject_tree.contentobject_id = ezcontentobject_name.contentobject_id AND
             ezcontentobject_tree.contentobject_version = ezcontentobject_name.content_version
           )
            INNER JOIN ezcontentobject_attribute a0 ON (
                  a0.contentobject_id = ezcontentobject.id AND
                  a0.contentclassattribute_id = AND
                  a0.version = ezcontentobject_name.content_version AND
 ( a0.language_id & ezcontentobject.language_mask > 0 AND
   ( (  ezcontentobject.language_mask - ( ezcontentobject.language_mask & a0.language_id ) ) & 1 )
  + ( ( ( ezcontentobject.language_mask - ( ezcontentobject.language_mask & a0.language_id ) ) & 8 ) >> 2 )
  + ( ( ( ezcontentobject.language_mask - ( ezcontentobject.language_mask & a0.language_id ) ) & 2 ) << 1 )
  + ( ( ( ezcontentobject.language_mask - ( ezcontentobject.language_mask & a0.language_id ) ) & 4 ) << 1 )
  <
   ( a0.language_id & 1 )
  + ( ( a0.language_id & 8 ) >> 2 )
  + ( ( a0.language_id & 2 ) << 1 )
  + ( ( a0.language_id & 4 ) << 1 )
 ) 
)
           
           
           
          WHERE
           ezcontentobject_tree.parent_node_id = 7674 and
           
           
           
           
           
           
           
 ( ezcontentobject_name.language_id & ezcontentobject.language_mask > 0 AND
   ( (  ezcontentobject.language_mask - ( ezcontentobject.language_mask & ezcontentobject_name.language_id ) ) & 1 )
  + ( ( ( ezcontentobject.language_mask - ( ezcontentobject.language_mask & ezcontentobject_name.language_id ) ) & 8 ) >> 2 )
  + ( ( ( ezcontentobject.language_mask - ( ezcontentobject.language_mask & ezcontentobject_name.language_id ) ) & 2 ) << 1 )
  + ( ( ( ezcontentobject.language_mask - ( ezcontentobject.language_mask & ezcontentobject_name.language_id ) ) & 4 ) << 1 )
  <
   ( ezcontentobject_name.language_id & 1 )
  + ( ( ezcontentobject_name.language_id & 8 ) >> 2 )
  + ( ( ezcontentobject_name.language_id & 2 ) << 1 )
  + ( ( ezcontentobject_name.language_id & 4 ) << 1 )
 ) 

           AND ezcontentobject_tree.is_invisible = 0
            AND ((ezcontentobject.section_id in (1, 3, 6))) 
            AND
           
 ezcontentobject.language_mask & 15 > 0 

         ORDER BY a0.sort_key_int DESC
LIMIT 0, 5
Error: PHP: E_USER_ERROR Sep 28 2020 15:08:25
mysqli_query(): Query error (1064): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND
                  a0.version = ezcontentobject_name.content' at line 22. Query: SELECT DISTINCT
            ezcontentobject.*,
            ezcontentobject_tree.*,
            ezcontentclass.serialized_name_list as class_serialized_name_list,
            ezcontentclass.identifier as class_identifier,
            ezcontentclass.is_container as is_container
            ,
            ezcontentobject_name.name as name,
            ezcontentobject_name.real_translation
            , a0.sort_key_int
            
          FROM
           ezcontentobject_tree
           INNER JOIN ezcontentobject ON (ezcontentobject_tree.contentobject_id = ezcontentobject.id)
           INNER JOIN ezcontentclass ON (ezcontentclass.version = 0 AND ezcontentclass.id = ezcontentobject.contentclass_id)
           INNER JOIN ezcontentobject_name ON (
             ezcontentobject_tree.contentobject_id = ezcontentobject_name.contentobject_id AND
             ezcontentobject_tree.contentobject_version = ezcontentobject_name.content_version
           )
            INNER JOIN ezcontentobject_attribute a0 ON (
                  a0.contentobject_id = ezcontentobject.id AND
                  a0.contentclassattribute_id = AND
                  a0.version = ezcontentobject_name.content_version AND
 ( a0.language_id & ezcontentobject.language_mask > 0 AND
   ( (  ezcontentobject.language_mask - ( ezcontentobject.language_mask & a0.language_id ) ) & 1 )
  + ( ( ( ezcontentobject.language_mask - ( ezcontentobject.language_mask & a0.language_id ) ) & 8 ) >> 2 )
  + ( ( ( ezcontentobject.language_mask - ( ezcontentobject.language_mask & a0.language_id ) ) & 2 ) << 1 )
  + ( ( ( ezcontentobject.language_mask - ( ezcontentobject.language_mask & a0.language_id ) ) & 4 ) << 1 )
  <
   ( a0.language_id & 1 )
  + ( ( a0.language_id & 8 ) >> 2 )
  + ( ( a0.language_id & 2 ) << 1 )
  + ( ( a0.language_id & 4 ) << 1 )
 ) 
)
           
           
           
          WHERE
           ezcontentobject_tree.parent_node_id = 7674 and
           
           
           
           
           
           
           
 ( ezcontentobject_name.language_id & ezcontentobject.language_mask > 0 AND
   ( (  ezcontentobject.language_mask - ( ezcontentobject.language_mask & ezcontentobject_name.language_id ) ) & 1 )
  + ( ( ( ezcontentobject.language_mask - ( ezcontentobject.language_mask & ezcontentobject_name.language_id ) ) & 8 ) >> 2 )
  + ( ( ( ezcontentobject.language_mask - ( ezcontentobject.language_mask & ezcontentobject_name.language_id ) ) & 2 ) << 1 )
  + ( ( ( ezcontentobject.language_mask - ( ezcontentobject.language_mask & ezcontentobject_name.language_id ) ) & 4 ) << 1 )
  <
   ( ezcontentobject_name.language_id & 1 )
  + ( ( ezcontentobject_name.language_id & 8 ) >> 2 )
  + ( ( ezcontentobject_name.language_id & 2 ) << 1 )
  + ( ( ezcontentobject_name.language_id & 4 ) << 1 )
 ) 

           AND ezcontentobject_tree.is_invisible = 0
            AND ((ezcontentobject.section_id in (1, 3, 6))) 
            AND
           
 ezcontentobject.language_mask & 15 > 0 

         ORDER BY a0.sort_key_int DESC
LIMIT 0, 5 in /var/www/www.onda.ma/lib/ezdb/classes/ezmysqlidb.php on line 419
Notice: eZMySQLiDB::query(0.000 ms) query number per page:0 Sep 28 2020 15:08:25
SELECT DISTINCT
            ezcontentobject.*,
            ezcontentobject_tree.*,
            ezcontentclass.serialized_name_list as class_serialized_name_list,
            ezcontentclass.identifier as class_identifier,
            ezcontentclass.is_container as is_container
            ,
            ezcontentobject_name.name as name,
            ezcontentobject_name.real_translation
            , a0.sort_key_int
            
          FROM
           ezcontentobject_tree
           INNER JOIN ezcontentobject ON (ezcontentobject_tree.contentobject_id = ezcontentobject.id)
           INNER JOIN ezcontentclass ON (ezcontentclass.version = 0 AND ezcontentclass.id = ezcontentobject.contentclass_id)
           INNER JOIN ezcontentobject_name ON (
             ezcontentobject_tree.contentobject_id = ezcontentobject_name.contentobject_id AND
             ezcontentobject_tree.contentobject_version = ezcontentobject_name.content_version
           )
            INNER JOIN ezcontentobject_attribute a0 ON (
                  a0.contentobject_id = ezcontentobject.id AND
                  a0.contentclassattribute_id = AND
                  a0.version = ezcontentobject_name.content_version AND
 ( a0.language_id & ezcontentobject.language_mask > 0 AND
   ( (  ezcontentobject.language_mask - ( ezcontentobject.language_mask & a0.language_id ) ) & 1 )
  + ( ( ( ezcontentobject.language_mask - ( ezcontentobject.language_mask & a0.language_id ) ) & 8 ) >> 2 )
  + ( ( ( ezcontentobject.language_mask - ( ezcontentobject.language_mask & a0.language_id ) ) & 2 ) << 1 )
  + ( ( ( ezcontentobject.language_mask - ( ezcontentobject.language_mask & a0.language_id ) ) & 4 ) << 1 )
  <
   ( a0.language_id & 1 )
  + ( ( a0.language_id & 8 ) >> 2 )
  + ( ( a0.language_id & 2 ) << 1 )
  + ( ( a0.language_id & 4 ) << 1 )
 ) 
)
           
           
           
          WHERE
           ezcontentobject_tree.parent_node_id = 7674 and
           
           
           
           
           
           
           
 ( ezcontentobject_name.language_id & ezcontentobject.language_mask > 0 AND
   ( (  ezcontentobject.language_mask - ( ezcontentobject.language_mask & ezcontentobject_name.language_id ) ) & 1 )
  + ( ( ( ezcontentobject.language_mask - ( ezcontentobject.language_mask & ezcontentobject_name.language_id ) ) & 8 ) >> 2 )
  + ( ( ( ezcontentobject.language_mask - ( ezcontentobject.language_mask & ezcontentobject_name.language_id ) ) & 2 ) << 1 )
  + ( ( ( ezcontentobject.language_mask - ( ezcontentobject.language_mask & ezcontentobject_name.language_id ) ) & 4 ) << 1 )
  <
   ( ezcontentobject_name.language_id & 1 )
  + ( ( ezcontentobject_name.language_id & 8 ) >> 2 )
  + ( ( ezcontentobject_name.language_id & 2 ) << 1 )
  + ( ( ezcontentobject_name.language_id & 4 ) << 1 )
 ) 

           AND ezcontentobject_tree.is_invisible = 0
            AND ((ezcontentobject.section_id in (1, 3, 6))) 
            AND
           
 ezcontentobject.language_mask & 15 > 0 

         ORDER BY a0.sort_key_int DESC
LIMIT 0, 5 
Timing: Sep 28 2020 15:08:26
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Sep 28 2020 15:08:26
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZTags'
Timing: Sep 28 2020 15:08:27
Script end

Main resources:

Total runtime1.8284 sec
Peak memory usage47,616.0000 KB
Database Queries874

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Module start 'content' 0.10721.0859 9,106.132825,580.3828
Module end 'content' 1.19310.6349 34,686.51564,993.1484
Script end 1.8281  39,679.6641 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.02011.0993270.0007
Check MTime0.00230.1263270.0001
Mysql Total
Database connection0.00330.182610.0033
Mysqli_queries0.334618.30228740.0004
Looping result0.06533.57388640.0001
TS translator
TS init0.00920.504940.0023
TS cache load0.00660.362840.0017
TS context load0.00520.284840.0013
Template Total1.636089.530.5453
Template load0.02181.193630.0073
Template processing1.613888.264030.5379
Template load and register function0.00320.175110.0032
states
state_id_array0.00220.122640.0006
state_identifier_array0.00260.142450.0005
Override
Cache load0.01180.6462530.0002
Sytem overhead
Fetch class attribute name0.02741.4961470.0006
Fetch class attribute can translate value0.00140.0769260.0001
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00170.0938480.0000
XML
Image XML parsing0.04722.5823260.0018
General
dbfile0.00820.44621120.0001
String conversion0.00000.002420.0000
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/aeroport/detail_actualite_aeroport.tplextension/onda_design/design/onda_design/override/templates/full/aeroport/detail_actualite_aeroport.tplEdit templateOverride template
7content/datatype/view/ezstring.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezstring.tplEdit templateOverride template
6content/datatype/view/ezimage.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezimage.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>extension/onda_design/design/onda_design/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/onda_design/design/onda_design_ar/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/collect/ezstring.tpl<No override>extension/onda_design/design/onda_design/templates/content/datatype/collect/ezstring.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 21
 Number of unique templates used: 8

Time used to render debug report: 0.0013 secs